Beviljade bidrag 2016

Beviljade Projekt och Visionsbidrag 2016

I maj 2016 fattade kommunstyrelsen belut om hur de 960 000 kr som avsatts till bidragsformerna Visionsbidrag och Projektbidrag skulle fördelas. 

I år kom totalt 22 ansökningar in med ett sammanlagt belopp på 6 176 440 kronor.

Bergsjö Atletklubb, 40 000 kronor
Rörligare och mer aktiva ungdomar och knattar.

Bergsjö IF, 10 000 kr
Bättre gräsplaner i Bergsjö.

Ericus ideell förening, 20 000 kr
Ny sevärdhet som ökar vår kunskap om bygden.

Föreningen Hasselagården, 50 000 kr
Nytt golv för att undvika tillbud.

Harmångers- och Bergsjö Fiskeområde, 15 000 kr
Fortsatt restaurering i Harmångersån.

Harmångers fornminnes- och hembygdsförening, 17 000 kronor
Kulturcentrum för musik och berättande. 

Hassela Hembygdsförening, 80 000 kronor
Tak till gamla Prästgården.

Jättendals Hembygds- och fornminnesförening, 15 000 kronor
Inköp av gräsklippare.

Jättendals IF, 180 000 kronor
Byta ut belysning i elljusspår till LED-lampor.

Mellanfjärdens Fiskehamnsförening, 230 000 kronor
Servicehus, campingplatser och muddring.

Nordanstigs RPG, 50 000 kronor
Kompetenshöjning och kvalitetsförbättring.

Nordanstigs Spelmanslag, 10 000 kronor
Sveriges Spelmanslåt 2016.

Norrfjärdens Hamnförening, 50 000 kronor
Renovering av kanalbrygga samt båtplatser.

Ragvaldsnäs Bygdeförening, 10 000 kronor
Historisk bok om tre byar.

Stocka Hamnförening, 145 000 kronor
Servicehus och bättre förutsättningar för besökare.

Stocka Korpklubb, 15 000 kr
Ökad säkerhet mot inbrott.

Sörfjärdens Golfklubb, 23 000 kronor
Fortsatt ungdomssatsning.

Integrationsprojekt

För flera av de inlämnade ansökningar löstes finansieringen genom att de istället fick bidrag från de integrationsprojektmedel kommunen fått      ta del av:

Föreningen Bergsjögården, 100 000 kr
Filmskapande för ungdomar.

Föreningen Hasselagården, 25 000 kr
Inköp av projektor med tillhörande utrustning.

Integrationsföreningen i Nordanstig, 158 000 kr
Öka förståelse mellan olika grupper i samhället.

Harmångers IF, 72 880 kr
Uppstart av Röstabadet.

Beviljade medel ur kommunstyrelsens
spontankassa 2016

Bergsjö Skol-IF, 10 000 kr
Skolavslutning 2016.

Kulturstjärnan, 10 000 kr
10-årsjubileum av Badrock i Sörfjärden.

Wattlångs Byamän, 14 000 kr
Bevara linskäkt till eftervärlden.

Bolle Båtklubb, 55 786 kr
Fullfölja byggandet av soldäck och ny brygga.

Jussi Björlingsällskapet, 10 000 kr
Jussifesten 2016.

Bergsjö Parkförening, 45 000 kr
Inköp av möbler.

Bergsjö Parkförening, 22 500 kr
Repararation av staket vid lekplats.

Harmångers Ungdomsgård, 2 495 kr
Inköp av surfplatta.

Hassela IF, 60 000 kr
Inköp av fyrhjuling för spårdragning m.m.

Stocka Bågskytteklubb, 15 000 kr
Inköp av luftvärmepump till träningslokal.

Allas Gnarp, 3 000 kr
Uppstart föräldravandring

Beviljade bidrag till ledarutbildning 2016

Hasselabygdens GK, 300 kronor
Verksamhetsseminarium, 1 person.

Nordanstigs RPG, 6 000 kronor
Funktionärsutbildning, 3 personer.

Gällsta IK, 11 200 kr
Träningslära, 3 personer.
Grundkurs, 1 person.

Harmångers Ungdomsgård, 10 500 kr
Fritidsledarutbildning och studiebesök på Fryshuset, 3 personer