Beviljade bidrag 2015

Beviljade Projekt och Visionsbidrag 2015

I juni 2015 fattade kommunstyrelsen belut om hur de 960 000 kr som avsatts till bidragsformerna Visionsbidrag och Projektbidrag skulle fördelas. Totalt kom 38 ansökningar in med ett sammanlagt belopp på 2 069 762 kronor.

Bålle Båtklubb, 100 000 kronor
Upprustning av båthamn.

Harmångers fornminnes- och hembygdsförening, 21 000 kronor
Håll musiken igång på Karlsberg.

Harmångers ridklubb, 15 000 kronor
25-årsjubileum av Hästrally. 

Hassela Hembygdsförening, 150 000 kronor
Skapande Skola.

Hassela IF, 22 500 kronor
Åtgärder vid Hasselabadet.

Hassela Jakt och Sportskytteklubb, 36 000 kronor
Reparation av räls och målvagn.

Hassela Medeltidsförening, 18 000 kronor
Smide av myrmalmsjärn.

Hasselabygdens Golfklubb, 35 000 kronor
Betalomat till café.

Ilsbo Sportklubb, 30 000 kronor
Byte av tak på klubbstuga.

Jussi Björlingsällskapet, 10 000 kronor
Jussifestens 10-årsjubileum.

Mellanfjärdens Teaterförening, 100 000 kronor
Sommarteater.

NESA - Nordanstigs Eminenta Skol Astronomer, 12 000 kronor
Inköp av teleskop - ge barn möjlighet att utforska stjärnhimlen.

Nordanstigs RPG, 7 500 kronor
Gemenskap och information till 65+are.

Stocka Byalag, 25 000 kronor
Säkra bryggor och fler besökare.

Stocka Folkets Hus, 100 000 kronor
Stocka Filmfestival 2016 - 10-årsjubileum.

Syriska Föreningen Sveriges Kompisar, 35 000 kronor
Integration i svenska samhället.

Sörfjärdens Fiskehamnsförening, 30 000 kronor
Muddring inlopp, etapp 2.

Sörfjärdens Golfklubb, 31 000 kronor
Ungdomssatsning för framtiden.

Beviljade medel ur kommunstyrelsens
spontankassa 2015

Allas Gnarp, 4 500 kronor Blommor till vägkorsningar.

Bergsjö IF, 5 000 kronor
Drogfri skolavslutning.

Bergsjö Hassela Alpina, 20 000 kronor
Renovering av klubbstuga.

Föreningen Bergsjögården, 15 000 kronor
Filminspelning i Nordanstig.

Föreningen Hasselagården, 40 000 kronor
Iordningställande av lokal för radiomuseum.

Naturskyddsföreningen Nordanstig, 38 000 kronor
Nytryck av broschyren Sevärdheter i Nordanstigs natur.

Nordanstigs Byafiber, 5 000 kronor
Föredrag om fiberns möjligheter för Nordanstig.

Nordanstigs Spelmanslag, 10 000 kronor
Utveckling av Sveriges spelmanslåt

Strömsbruks IF, 6 000 kronor
Resa till EM-kvalmatch.

Stocka Folkets Hus, 12 000 kronor                                             Renovering av kök

Bergsjö IF, 30 000 kronor                                                                Investering för att minska energiförbrukning

Hassela Hembygdsförening, 10 000 kronor                                      Trycka upp ett häfte med Hasselaprästen Rolins predikningar

Beviljade bidrag till ledarutbildning 2015

Hassela Powerlifting, 4 947 kronor
Framtida ledare, 3 personer.

Hasselabygdens GK, 250 kronor
Verksamhetsseminarium, 1 person.

Lönnbergskyrkans Scoutkår, 14 400 kronor
Scoutledarutbildning, 9 personer.