Beviljade bidrag 2014

Projekt och Visionsbidrag

I maj 2014 fattade kommunstyrelsen belut om hur de 1 000 000 kr som avsatts till de nya bidragsformerna Visionsbidrag och Projektbidrag skulle fördelas. Totalt kom 47 ansökningar in med ett sammanlagt belopp på 3 847 255 kronor.

Ansökningarna rubriceras i fyra projektgrupper: Barn och ungdomsverksamhet, Event som gynnar besöksnäringen, Aktiviteter för alla och Kultur och miljö.

Barn och ungdom 

Föreningen Hamnlyckan, 150 000 kronor
Kulturhistoria för skolorna för deltagande i projektet Skapande skola.      

Gnarpsviljan, 138 000 kronor
Ökad tillgänglighet - handikappanpassning av bl.a parkering och toaletter.    

Föreningen Bergsjögården, 100 000 kronor
Ung till bio.      

Forma Hälsingland, 40 000 kronor
Kulturell barnverksamhet i samarbete med redan etablerade föreningar.

Bergsjö IF, 40 000 kronor
Förstudie konstgräsplan.     

Nordanstigs MK, 40 000 kronor
Utvecklling motocrossverksamhet.  

Bergsjö Atletklubb, 20 000 kronor
Investeringar, knatte och ungdom.  

Stocka Korpklubb, 15 000 kronor
Upprustning av isbana.  

Event som gynnar besöksnäringen

Mellanfjärdens Teaterförening, 40 000 kronor
Marknadsföring av sommarens teater.    

Bergsjö Parkförening, 30 000 kronor
Familjedagar. 

Mid Sweden Rebels Hälsingland, 30 000 kronor
Bilevenemanget Mid Sweden Nat´s i Gnarp. 

Huggare och bönders intresseförening, 25 000 kronor
Westerndag i Älgered med country- och bluegrasstämma.

Gränsfors Byalag, 25 000 kronor
Gränsforsstämman. 

KF Alternativkretsen Hälsingland, 25 000 kronor
Subscene festival 2014.      

Stocka Filmfestival, 21 000 kronor
GenomförandeNionde filmfestivalen i Stocka.    

Bergsjö Hassela Röda Korskrets, 20 000 kronor
En dag för alla; integrationsdag på Bergsjöparken.    

Strömfacklan, 15 000 kronor
Upprustning av tennisbanan i Strömsbruk.

Harmångers hembygdsförening, 10 000 kronor
Musikkvällar på Karlsberg.   

Aktivitet för alla

Somaliska, Burmesiska, Eritreanska föreningar, 50 000 kronor
Egenintegrering. 

Hasselabygdens Golfklubb, 50 000 kronor
Upprustning golfbana.     

Föreningen Hamnlyckan, 25 000 kronor
Bollspel i Mellanfjärden - iordningställande av fotbolls- och volleybollplan.    

Hassela IF, 20 000 kronor
Upprustning Hasselabadet   

Kultur och miljö

Nordanstigs FVO, 26 000 kronor
Röjning Harmångersån.

Sörfjärdens Fiskehamnsförening, 20 000 kronor
Muddring inlopp - skapa en trygg och säker infart till hamnen samt förhindra stora problem vid islossning.

Edsmyråns Intresseförening, 15 000 kronor
Stängsel och skyltar till vandringsled i anslutning till Trolska Skogen.

Nordanstigs Konstförening, 10 000 kronor
Renovera befintliga flaggstänger samt ta fram fem stycken vimplar i metall.   

Kommunstyrelsens spontankassa

Bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig under hela året. För 2014 finns 250 000 kronor att fördela.

Bergsjö IF, 11 375 kronor
Återställande av elljusspåret efter stormen. 

Bergsjö Atletklubb, 10 000 kronor
Ungdoms-SM i tyngdlyftning. 

Allas Gnarp, 3 453 kronor
Sopcontainer till städdagen.

Bolle Båtklubb, 60 000 kronor
Utökande av båtplatser och fler bryggor. 

Hassela Jakt & Sportskytteklubb, 8 000 kronor
Iordningställande av skjutvallar.

Föreningen Håckstabadet, 40 000 kronor
Inköp av lekställning och iordningställande av badplatsen.

IOGT-NTO Blågården, 8 000 kronor
Omkostnader i samband med Spelkvällarnas 20-årsjubileum. 

Kulturstjärnan, 73 095 kronor
Fördyrade omkostnader i samband med tillgänglighetsanpassningen av lokalen.

Liv och Kraft Nordanstig, 6 199 kronor
Inköp av speglar till träningslokalen.

Gnarps hembygds- och fornminnesförening, 5 000 kronor
Nytryck av broschyrer om Sörfjärdens historia och kulturminnen.

Hassela Powerlifting, 3 480 kronor
Omkostnader i samband med arrangerandet av DM i bänkpress.

Ung i Nordanstig, 4 597 kronor
Inredning av ungdomsgård.

Bidrag till ledarutbildning

Bidrag till ledarutbildning kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig. Högsta sökbara summa är 5 000 kr per deltagare och flera ansökningar kan göras till samma utbildning eller kurs. Bidraget kan sökas under hela året och för 2014 finns 100 000 kronor att fördela.

Gällsta IK, 9 300 kronor
Fortbildningskurs Hockeyatletism, 1 person

Ishockeytränarutbildning för barn och ungdom, 2 personer

Materialförvaltarkurs, 2 personer

Hasselabygdens GK, 4 000 kronor
Juniorledarutbildning, 2 personer

Styrelseseminarie, 1 person

Gymmix Gnarp, 5 200 kronor
Baskurs - gruppträning, 2 personer