Stipendium ur Gunnar Greibers stipendiefond

2019 är det första året som stipendier ur Gunnar Greibers stipendiefond delas ut. Stipendierna ska främja konsten och det konstnärliga arbetet i Nordanstigs kommun till minne av konstnären Gunnar Greiber. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2019.

Gunnar Greiber och hans hustru Else Nyström Greiber testamenterade ett stort antal konstverk och över 1,3 miljoner kronor i aktier och kontanter till Nordanstigs kommun. Under perioden 2019–2034 ska en del av pengarna användas till stipendier. Syftet är att stimulera det lokala kulturlivet i Nordanstig genom att dela ut stipendier till högre konstnärlig utbildning eller till projekt av hög konstnärlig kvalitet i Greibers konstnärliga anda.

Urvalsgrupp utser stipendiater

En urvalsgrupp föreslår för kommunstyrelsen som sedan beslutar vem som får stipendiet. Gruppen består 2019 av:

  • Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
  • Hans-Åke Oxelhöjd, chef för Samhällsutveckling och kommunikation
  • Lisa W Carlson, konstnär bosatt i Härnösand

En förutsättning för att stipendiet ska delas ut är att ansökningarna håller tillräckligt god kvalitet.

Stipendierna kan betalas ut till en juridisk person eller en fysisk person. Stipendier är skattefria om de följer Skatteverkets regelverk (2018).

Efter sommaren offentliggörs vem som får ta emot 2019 års stipendium.

Ansökan

Stipendieansökan gör du i vårt ansökningsformulär. Ansökan ska innehålla

  • CV
  • Idé, syfte och målsättning
  • Bildmaterial
  • Tidplan för genomförande
  • Offentliggörande
  • Budget inkl. eventuella medfinansiärer.
  • Här hittar du ansökningsformuläret - formuläret stängde 31 maj.

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2019.

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).
Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).

Mer information kontakta

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Samhällsutveckling och kommunikation
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se

Ansökan om stipendium ur Gunnar Greibers stipendiefond