Kulturplan

Nu fortsätter arbetet med att samla in synpunkter kring kulturen. Vår kommun får ofta kritik i undersökningar för att vi inte lägger tillräckligt med pengar på kultur, vi vet att Nordanstig trots det sprudlar av kulturella aktiviteter, men kan det bli bättre och hur ser det ut framåt?

Kommuninvånare och kulturarbetare upplever att kommunens politiker och tjänstemän inte alltid ser eller förstår värdet av ett rikt kulturliv för allas välbefinnande, kommunens attraktionskraft och för utveckling av den egna självbilden. Nu fortsätter arbetet med att samla in synpunkter kring kulturen. En rad träffar är inbokade under vinter och vår 2020.

  • 12 februari Biblioteken
  • 21 februari Studieförbund
  • 25 februari Rådet för funktionshindersfrågor och Pensionärsrådet
  • 11 mars Konstnärer, hantverk
  • 12 mars Rektorer
  • 18 mars Musiker
  • 25 mars Kulturarrangörer

Kulturenkät

Till den 31 mars 2020 finns möjlighet att besvara några kulturfrågor i en enkät.

Här kommer du till kulturenkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturplan

Den 27 maj bjuds alla intresserade in för att ta del av ett första utkast av kulturplanen. Chans finns då att komma med ytterligare synpunkter. Tid och plats meddelas i Nordanstigarn och i sociala medier, så håll utkik! Målet är att den ska fastställas av kommunfullmäktige under hösten.

Kultursnack hösten 2019

Under hösten 2019 har sex kultursnacksmöten ägt rum i kommunen. Totalt deltog 80 personer och 476 synpunkter kunde vi ta med oss.

Det vi kan läsa ut hittills är bland annat att det behövs mötesplatser där kulturarbetare kan möta varandra, en kulturverkstad med galleri/utställningslokal vore det optimala. Det finns en efterfrågan på samlad marknadsföring och samordning av kulturen och behov av nätverk och kontinuerliga träffar kring kultur.

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).

Detalj, konstverk av Gunnar Greiber

Kontakt

Kontaktperson kulturfrågor

Barbro Björklund

0652-360 16

Skicka ett meddelande till