Visionsbidrag

Ska du och din förening genomföra ett projekt eller en investering, och behöver mer än 100 000 kr i medfinansiering? Då kan ni söka visions-bidrag från kommunstyrelsen, med sista ansökningsdag 15 mars.

Vem kan söka?

Visionsbidrag kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig. Föreningens verksamhet ska vara förenlig med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället, och projektet i fråga ska bidra till Nordanstigs Vision 2020 samt till kommunorganisationens aktuella mål (se länkar till höger).

Hur ansöker vi?

Ansökan om visionsbidrag ska vara inkommen till kommunen senast 15 mars, och görs på bifogad blankett. För att en ansökan ska handläggas krävs att den är fullständigt och korrekt ifylld. Projektbeskrivningen och den ekonomiska kalkylen bör vara väl underbyggda, gärna med bilagor och referenser.

Vad händer sen?

Senast tio arbetsdagar efter att vi mottagit er ansökan kommer vi att skicka er en bekräftelse på detta. Visionsbidraget beviljas/avslås av de förtroendevalda politikerna i kommunstyrelsen, efter handläggning och bearbetning i kommunstyrelsens ledningsutskott. Beslut om beviljande/avslag meddelas per post.

När får vi pengarna?

Efter beslut om beviljande av projektbidrag, kan ni begära utbetalning med fem arbetsdagars varsel. Mer information om redovisning och utbetalning lämnas i samband med att bidraget beviljas. Visionsbidrag kan återkrävas vid oriktigheter i ansökan/redovisning.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!

Kontakt

Administratör

Helena Havela

0652-360 15

Skicka ett meddelande till