Kommunstyrelsens spontankassa

Behöver ni bidrag för att genomföra en idé som inte kan begränsas till  de regler och ansökningstider som gäller för våra andra bidrag?
Nytt fr.o.m. 1 januari 2018 är bland annat att bidraget inte kan sökas retroaktivt och att ansökan ska avse kostnader som plötsligt uppstår.

När som helst under året kan ni söka bidrag för kostnader som plötsligt uppstår med ett maxbelopp på 25 000 kr ur kommunstyrelsens spontankassa. Övriga ansökningar hänvisas till att söka projektbidrag med sista ansökningsdag 15 mars varje år. Senast 1 år efter det startdatum som anges på ansökan ska projektet vara redovisat.

Vem kan söka?

Bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig. Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och övriga droger.

Bidraget kan inte sökas retroaktivt och ska användas till ett eller flera av följande kriterier:

- Vara inriktad på barn- och ungdomsverksamhet
- Vara tillgänglig för allmänheten
- Skapa attraktion för invånare och besökare
- Främja miljön och folkhälsan i ett vidare begrepp

Hur ansöker vi?

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa kan sökas när som helst under året, och görs på bifogad blankett (se länk till höger). För att en ansökan ska handläggas krävs att den är fullständigt och korrekt ifylld. Beskrivningen och den ekonomiska kalkylen bör vara väl underbyggda, gärna med bilagor och referenser.

Vad händer sen?

Lämna in ansökan i god tid. Senast tio arbetsdagar efter att vi mottagit er ansökan skickar vi en bekräftelse på detta. Handläggning krävs innan bidraget beviljas eller avslås av kommunstyrelsens ledningsutskott, som sammanträder en gång per månad. Mer information om redovisning och utbetalning lämnas i samband med att bidraget beviljas.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Kontakt

Administratör

Helena Havela

0652-360 15

Skicka ett meddelande till