Hyresbidrag

Ska din förening hyra en lokal eller anläggning under det kommande året? Eller har ni haft tillfälliga hyreskostnader under det gångna året?Då kan ni söka hyresbidrag, med sista ansökningsdag 1 mars.

Vem kan söka?

Hyresbidrag kan sökas av ideella föreningar med verksamhet i Nordanstig, som hyr en lokal eller anläggning. Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och övriga droger samt vara inriktad mot barn och ungdom.

Hur ansöker vi?

Ansökan om hyresbidrag ska vara inkommen till kommunen senast den 1 mars och avser båda eller något av följande bidragsgrundande alternativ:

A: Hyreskostnader för det kommande året (april-mars) grundat på hyresavtal.

B: Tillfälliga hyreskostnader för det gångna året (mars-februari) grundat på fakturakopior.

För att en ansökan ska handläggas krävs att den är fullständigt och korrekt ifylld på giltig blankett (se länk till höger).

Vad händer sen?

Senast femton arbetsdagar efter sista ansökningsdag kommer vi att meddela er vårt beslut. Beslut om beviljande/avslag meddelas per post.
Beviljad bidragssumma bygger på era hyreskostnader, och utgår ifrån en procentuellt likvärdig fördelning mellan er och andra sökande föreningar.

När får vi pengarna? 

Efter beslut om beviljande av hyresbidrag, kommer utbetalning att ske inom fem arbetsdagar. Eftersom bidraget betalas ut i förskott, så är det viktigt att ni meddelar oss om eventuellt förändrade hyresförhållanden. Hyresbidrag kan återkrävas vid oriktigheter i ansökan eller förändrade hyresförhållanden.
Mer information om utbetalningen lämnas i samband med att bidraget beviljas.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Kontakt

Administratör

Helena Havela

0652-360 15

Skicka ett meddelande till