Bidrag till ledarutbildning (ej 2019-2020)

Vill du och din förening utveckla er verksamhet genom ledarutbildning? Då kan ni när som helst söka bidrag till ledarutbildning för upp till 5 000 kr per utbildnings-/kursdeltagare.

Vem kan söka?

Bidrag till ledarutbildning kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig. Föreningens verksamhet ska vara förenlig med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället och utbildnings-/kursdeltagare ska vara verksamma i Nordanstig. Högsta sökbara summa är 5 000 kr per deltagare, och flera ansökningar kan göras till samma utbildning/kurs.

Hur ansöker vi?

Bidrag till ledarutbildning kan sökas när som helst under året, och senast tio arbetsdagar efter att vi mottagit er ansökan kommer vi att meddela er vårt beslut. Ansökan görs på bifogad blankett och vi vill ha en separat ansökan för varje utbildnings-/kursdeltagare. För att en ansökan ska handläggas krävs att den är fullständigt och korrekt ifylld.

När får vi pengarna?

Efter beslut om beviljande av bidrag till ledarutbildning, kommer utbetalning att ske inom fem arbetsdagar. Vi vill ha en redovisning av hur ni använt bidraget, senast en månad efter utbildnings-/kurstillfället. Mer information om redovisning och utbetalning lämnas i samband med att bidraget beviljas. Bidrag till ledarutbildning kan återkrävas vid oriktigheter i ansökan/redovisning.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!

Kontakt

Administratör

Helena Havela

0652-360 15

Skicka ett meddelande till