Bidrag till bygglovsavgift

Ska din förening bygga nytt eller bygga till där ni fått betala en bygglovsavgift till kommunen? Då kan ni söka bidrag för att få den kostnaden tillbaka, högst 5000 kronor per år.

Vem kan söka?

Bidrag till bygglovsavgift kan sökas av ideella föreningar med verksamhet i Nordanstig, och som själv äger fastigheten där verksamheten bedrivs. Byggåtgärden ska vara utvecklande för verksamheten och inte rent underhåll.

Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och andra droger samt vara inriktad mot barn och ungdom.

Hur ansöker vi?

Ansökan om bidrag till bygglovsavgift skickas in till kommunen via avsedd blankett eller e-tjänst. Bidraget delas ut löpande så skicka in ansökan så fort som möjligt. Faktura för bygglovsavgiften ska bifogas till ansökan.

Vad händer sedan?

Handläggning av inkommen ansökan kan ta upp till fem arbetsdagar.

När får vi pengarna? 

Efter avslutad handläggning betalas bidraget ut inom tio arbetsdatar, till det konto som angivits i ansökan.

Kontakta oss gärna om du har frågor!