Beviljade bidrag

Projektbidrag 2020


Kommunstyrelsens Spontankassa 2020

För 2020 finns det 250 000 kronor avsatta i budgeten för detta bidrag. Hittills (februari 2020) har följande föreningar beviljats bidrag.

Föreningen Hasselagården 10 000 kronor – Teaterföreställning

Bergsjö Atletklubb 20 000 kronor – Ungdoms-SM

S:t Staffans Kapell 7 680 kronor – Tryckning av bok