Bidrag

Varje år fördelar Nordanstigs kommun ungefär fyra miljoner kronor i ekonomiskt bidrag till föreningar. Mer än att stärka föreningarnas ekonomi, är dessa bidrag ett sätt för oss att möjliggöra aktiviteter som kommunens medborgare själva tycker är viktiga.

Den här principen är en av grunderna för våra föreningsbidrag, att fördelningen av bidrag ska syfta till att leverera så mycket som möjligt tillbaka till medborgarna i Nordanstigs kommun. En erfarenhet från ideell sektor är nämligen att föreningsverksamhet ger mervärde, både socialt och ekonomiskt. Det betyder att de pengar som fördelas till föreningar kan bli värda mycket mer och kan leda till en starkare gemenskap i kommunen.

Viktigt att du använder dig av aktuell blankett för att din ansökan ska betraktas som giltig.

Våra bidrag

Lokalt aktivitetsstöd

Syfte

Bedriver din förening verksamhet för barn och ungdomar upp till 25 år? Då kan ni ansöka om lokalt aktivitetsstöd två gånger per år

Villkor

Ansökningsdatum

25 februari och 25 augusti

Bidrag till ledarutbildning (ej 2019-2020)

Syfte

Villkor

Ansökningsdatum


Hyresbidrag

Ska din förening hyra en lokal eller anläggning under det kommande året? Eller har ni haft tillfälliga hyror under det gångna året? Då kan ni söka hyresbidrag, med sista ansökningsdag 1 mars.

Drifts- och underhållsbidrag

Äger din förening lokaler eller anläggningar, som kostar mer att driva än vad de genererar i intäkter? Då kan ni söka drifts- och underhållsbidrag, med sista ansökningsdag 1 mars.

Bidrag till bygglovsavgift

Ska din förening bygga nytt eller bygga till där ni fått betala en bygglovsavgift till kommuenn? Då kan ni söka bidrag för att få den kostnaden tillbaka, högst 5000 kronor per år.

Projektbidrag

Ska du och din förening genomföra ett projekt eller en investering, och behöver upp till 100 000 kr i medfinansiering? Då kan ni söka projektbidrag från kommunstyrelsen, med sista ansökningsdag 15 mars.

Visionsbidrag

Ska du och din förening genomföra ett projekt eller en investering, och behöver mer än 100 000 kr i medfinansiering? Då kan ni söka visionsbidrag från kommunstyrelsen, med sista ansökningsdag 15 mars.

Kommunstyrelsens spontankassa

Behöver ni bidrag för att genomföra en idé, som inte kan begränsas till de regler och ansökningstider som gäller för våra andra bidrag? Då kan ni när som helst under året söka bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa.

Bidrag till ungdomsinitiativ

Är du mellan 13-25 år och har en idé som du vill förverkliga tillsammans med andra ungdomar i Nordanstigs kommun? Då kan du söka kommunstyrelsens bidrag till ungdomsinitiativ!

Sommarlovsaktiviteter

Socialstyrelsen har 2019 fått i uppdrag av regeringen att administrera och fördela medel till kommunerna för sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6–15 år.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!

Kontakt

Administratör

Helena Havela

0652-360 15

Skicka ett meddelande till