Informationsträffar

Föreningsträff – du och din förening behövs!

Måndag den 29 april 2019 kl. 18.00–20.00
Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö

Välkommen till en kväll för planering, information och nätverkande.

Program

  • Planering inför höstens föreningsdag, prel. 14 september 2019, Gnarpsviljan (idrottshall och gräsplan)
  • Samverkan för ett aktivare Nordanstig! Vi når fler tillsammans – information om pågående och kommande samarbeten mellan skola, föreningar och idrottsförbund, Kristina Skoglund-Hansson, Gävleborgs idrottsförbund/SISU.
  • Frågor om stöd och bidrag, Helena Havela, bidragshandläggare, Nordanstigs kommun.
  • Bokning och uthyrning av kommunens lokaler (idrottshallar, simhall, samlingslokaler), föreningsregister, Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare, Nordanstigs kommun.
  • Övriga frågor, skriv gärna i anmälan om det är något särskilt ni vill att vi ska ta upp på träffen.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Meddela eventuella allergier vid anmälan.

Anmälan

Anmäl er senast 25 april till

Helena Havela

helena.havela@nordanstig.se

0652-360 15

072-222 76 52