MENY

Minoritetsvecka på biblioteken

Under vecka 40 anordnas minoritetsveckan i Gävleborg. Den ska synliggöra Sveriges minoriteters rättigheter, kultur och språk. På biblioteken lyfts böcker kring minoriteterna fram.

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Under vecka 40 arrangeras minoritetsveckan i Gävleborg. Minoritetsveckan är till för att synliggöra de fem nationella minoriteternas rättigheter, kultur och språk.

På biblioteken kan du alltid ta del av litteratur som finns kopplat till de fem nationella minoriteterna. Det handlar om böcker som är skrivna på de nationella minoritetsspråken men även böcker som berör dessa grupper på olika sätt. Under minoritetsveckan uppmärksammar vi böckerna lite extra.

Var: alla bibliotek
När: 3–7 oktober

För mer information kontakta

Bergsjö bibliotek
0652-362 00

Kollage av Sveriges minoriteters flaggor.