MENY

Samarbete med förskolor och skolor

En stor del av bibliotekets verksamhet är samarbetet med kommunala förskolor och skolor.

Alla klasser och förskolegrupper är välkomna till biblioteket. På biblioteket kan de bland annat låna böcker, få en visning av bibliotekets lokaler, lyssna till en saga, lära sig vad ett bibliotek är, få tips och boksamtal av bibliotekspersonal eller titta på de utställningar som biblioteken har.

De förskolor och skolor som inte har ett bibliotek på orten får regelbundet boklådor till sin förskola eller skola.

Bibliotekspersonal är ibland med på skolornas föräldramöten.