Transportenhet

Transportenheten utför kommunens verksamhetsresor och levererar mat. 

Transportenhetens vita buss

Alla brukare inom äldre- och handikappomsorg, funktionshindrade och äldre som är beviljad daglig verksamhet får skjuts av transportorganisationen till de dagliva verksamheterna Elfvik, Dagcenter, Albacken och Lotsen.

Matleveranser sker från kommunens tillagningskök till alla de omvårdnadsboende, skolor, förskolor och dagliga verksamheter som serverar mat. 

Kontakt

Transportsamordnare

Marie Forsström

0652-363 36

Skicka ett meddelande till