Sand

När det halt ute kan du hämta gratis sand för att sanda din uppfart och entré.

Sand finns att hämta för halkbekämpning

Sanden finns att hämta på följande platser, kom ihåg att ta med egen hink;

Bergsjö Alvägen 2 och Storgatan 23

Gnarp Södravägen 9 (mitt emot Berggården)

Harmånger Åvallen (fotbollsplan)

Hassela Nordanbrovägen (vid Nordanstigs Bostäders expedition)

Ilsbo Skolbacken 10 (vid garaget)

Stocka Björkstigen 8 (vid temporära bostäder)

Strömsbruk Källbacksvägen (infart mellan Källbacksvägen 4 och 6. Grusficka på höger hand mot det så kallade ”Grishuset”)

Jättendal Räddningstjänsten (både i en grön sandbehållare på baksidan och under en presenning vid byggnadens nordvästra hörn)

För mer information kontakta

Nordanstigs Bostäder AB
0652-363 20