Du som bor i Nordanstigs kommun och har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter att förflytta dig, kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.

Parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för förare eller för passagerare. Samma person kan inte få tillstånd både som förare och passagerare.

Parkeringstillstånd för förare

För att bli beviljad parkeringstillstånd som förare ska ditt rörelsehinder göra att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Ditt rörelsehinder ska vara bestående i minst sex månader.

Ansöker du om det här tillståndet är det bara du själv som får köra fordonet.

Parkeringstillstånd för passagerare

För att bli beviljad parkeringstillstånd som passagerare ska ditt rörelsehinder göra att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Ditt rörelsehinder ska vara bestående i minst sex månader.

Du ska också ha ett tillsynsbehov som gör att du inte kan lämnas ensam när ni kommit fram till målpunkten. Det är alltså inte möjligt för dig att vänta ensam sittandes vid målpunkten, medan föraren parkerar fordonet.

Ansöker du om det här tillståndet är det alltid någon annan som kör fordonet, men du som har fått tillståndet måste alltid vara med när parkeringstillståndet används.

Vägledning

Du som söker ska ha ett rörelsehinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Ansökan om parkeringstillstånd

Fyll i blanketten för ansökan. Ditt rörelsehinder och dina svårigheter behöver styrkas av legitimerad läkare. Bifoga blanketten "Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd" tillsammans med din ansökan.

För varje ny tillståndsperiod krävs en ny ansökan och ett nytt läkarintyg.

Vid ett beviljande av en ny tillståndsperiod behöver du bifoga ett nytaget foto i färg. Foto ansvarar du att ordna på egen hand.