Parkeringstillstånd

Regler för parkeringstillstånd och ansökningsblankett hittar du här

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas, efter ansökan med bifogat läkarintyg. Tillståndet kan utfärdas till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Tillståndet utfärdas endast till rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder.

Enbart svårighet med att bära tunga varor kan normalt inte anses motivera ett parkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger rätt att parkera

 • högst tre timmar i följd där parkering enligt lokala trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än  24 timmar
 • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.

Tillståndet gäller inte

 • på tomtmark om inte markägaren har medgivit det
 • där det är förbud att stanna
 • i zoner för visst ändamål, t ex last-, taxi- och vändzon
 • på anvisad plats för visst slag av fordon, t ex buss
 • på hållplats för buss eller spårvagn
 • på p-plats endast för boende.

Giltighet

 • parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.
 • även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen
 • missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Placera tillståndet så att framsidan med rullstolssymbolen är väl synlig genom fordonets vindruta

Kontakt
Porträttbild på Helena Malmkvist

Teknisk handläggare

Helena Malmkvist

0652-361 82

Skicka ett meddelande till