Synpunkter på vår tillgänglighet - enkät

Vi vill ha dina synpunkter på vår tillgänglighet!

Vi ska flytta hanteringen av ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd till andra lokaler under våren 2022. Vi kommer då sitta tillsammans med de som hanterar kommunens stöd till arbete och andra arbetsmarknadsinsatser för att ge ännu bättre stöd till den som behöver det.

Inför flytten vill vi veta vad du tycker är viktigast i kontakten med oss så vi kan anpassa öppettider, hur och på vilket sätt vi bäst har kontakt när du söker stöd av oss. Vi hoppas att du passar på att tycka till så vi får många svar. Vi kommer ta så stor hänsyn till svaren som möjligt för en bra arbetssituation. Observera att frågorna inte gäller bokade besök om det inte uttryckligen står så.

Vi kan inte alltid ha våra telefoner och vårt kontor öppet utan har behov av att reglera de tiderna så vi har möjlighet att utföra de bakomliggande arbetsuppgifterna för att ge dig bästa och snabbaste hjälp. Vi får ibland till oss att vi inte är tillgängliga och vill därför fråga dig hur vi skulle vara bättre på det.

En ansökan om ekonomiskt bistånd kommer till oss via e-tjänstfunktionen på kommunens hemsida eller med en utskriven blankett som postas eller på annat sätt lämnas in till oss.