COPE föräldrautbildning

Lär dig att förstå och bemöta ditt barns beteenden!
Cope – Community Parent Education Program riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3–12 år.

Cope är ett pedagogiskt föräldrautbildningsprogram som vänder sig till dig som vill ha stöd i att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med ditt barn.

Cope är en vetenskapligt beprövad och utvärderad metod som syftar till att

  • ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sitt barns beteenden
  • förbättra samspelet i familjen
  • minska bråk och konflikter
  • stärka självförtroendet hos både barn och förälder
  • känna gemenskap med andra föräldrar.
Tecknad bild med figurer som sitter tillsammans vid runda bord

Upplägg och innehåll

Utbildningen är gratis och vi träffas vid åtta tillfällen. Utbildningsledare är Anna Ekstrand och Kristina "Kicki" Westrin som båda arbetar inom Individ- och familjeomsorgen.

Det är gruppdiskussioner i både stora och små grupper, aktiv problemlösning av egna erfarenheter, praktisk träning och hemuppgifter.

Varje träff har en strategi som tema. Några exempel på teman vi arbetar utifrån:

  •  att behålla sitt lugn
  •  gränssättning
  •  bortse från negativt beteende
  •  problemlösning.

Anmälan

Anmälan mejlas till Kristina Kicki Westrin, förskollärare, kristina.westrin@nordanstig.se

Startdatum för utbildningen styrs av hur många som anmält sig. När det är tillräckligt många deltagare blir det en ny grupp.

Nästa grupp startar torsdag den 19 mars kl. 18.00 på familjecentralen, Bållebergsvägen 5C i Bergsjö.

Kontakt
Porträttbild på Kristina Westrin

Förskollärare

Kristina Westrin

070-357 60 31

skicka ett meddelande till

Familjeteamet

Per 070-305 74 12

Isak 070-324 03 79

Mats 070-535 34 72

Cecilia 072-249 58 31
Jessica 072-707 73 49