MENY

Bemötande arbete och försörjning

Vad tycker du om enheten arbete och försörjning?

Vi arbetar med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser som exempelvis praktik och arbetsträning.

Alla som besöker eller har ett möte med vår enhet har möjlighet att svara på den här enkäten.

Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga för att vi ska kunna förbättra vårt stöd.

Ju fler som svarar på frågorna, desto större nytta gör undersökningen. Svaren är anonyma och sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat.