Viktiga telefonnummer och länkar

Kontakt

Telefon

SOS Alarm, i nödsituation vid fara för liv, egendom eller miljö.

Här når du ambulans, läkare, räddningstjänst, polis och socialjour

112

Information om olyckor och kriser. Här kan du både få och lämna information

113 13

Polisen, ej nödsituation (även tipstelefon)

114 14

Norrhälsinge räddningstjänst, Brandkår (vid akuta ärenden, ring 112)

0650-380 11

Sjukvårdsrådgivning

1177

Premicare Bergsjö Hälsocentral

0652-366 00

Harmånger Hälsocentral

0652-365 00

Socialtjänsten

0652-362 31

Socialjouren – när socialtjänsten har stängt

026-10 02 25

Journummer för försvunna barn

116 000