Tillfälliga trygghetsnav under pandemin

Våra särskilda boenden som vanligtvis också är trygghetsnav vid kris eller särskild händelse, ersätts tillfälligt av gymnastiksalarna vid fyra av kommunens skolor.

Vid en kris, till exempel snöoväder med långvarigt strömavbrott, kommer salarna att öppnas upp och bemannas på samma sätt som våra ordinarie trygghetsnav. Skulle salarna behöva tas i bruk kommer särskilda åtgärder för att minska riskerna för smittspridning att vidtas.

Anledningen till att trygghetsnaven tillfälligt hänvisas till nya lokaler under pandemin är risken för smitta i våra särskilda boenden om allmänheten ges tillträde.

Våra skolor som blir trygghetsnav vid kris är

 • Arthur Engbergskolan i Hassela 0652-361 11
 • Bergsjö skola i Bergsjö 0652-361 11
 • Bringsta skola i Harmånger 0652-361 11
 • Gnarps skola i Gnarp 0652-361 11

Skolorna som normalt sett bara är bemannade på dagtid kommer vid en kris eller särskild händelse att öppnas upp och bemannas dygnet runt om det behövs.

Trygghetsnav - öppnar om krisen är framme

Kommunens särskilda boenden öppnas som trygghetsnav vid en kris, till exempel ett långvarigt elavbrott. Även Arthur Engbergskolan i Hassela blir trygghetsnav om det behövs.

Här kan du få viss hjälp

Våra trygghetsnav aktiveras om så skulle krävas vid en kris eller särskild händelse och är bemannade dygnet runt. Vid exempelvis ett långvarigt elavbrott när det är kallt ute kan du behöva värme eller få annan hjälp, och då finns trygghetsnavet till för dig. Vi kommer att informera på nordanstig.se och i våra sociala medier när ett eller flera trygghetsnav öppnas.

På trygghetsnaven kan du bland annat

 • få information
 • värma dig
 • hämta vatten
 • låna telefon
 • få hjälp att larma 112
 • Hjärtstartare som både allmänhet och personal kan använda, finns alltid utanför entréerna på de särskilda boendena. Du som har utbildning på hjärtstartaren behöver alltså inte få tag i personal för att komma åt den.
 • Här finns vid svåra förhållanden även möjlighet att få någon form av mat och en sängplats någon enstaka natt.

OBS! Säbo ersätts under pandemin av skollokalerna ovan

Särskilda boenden, som blir trygghetsnav vid kris är

 • Sörgården i Bergsjö, 0652-363 06
 • Bergesta i Gnarp, 0652-360 33
 • Hagängsgården i Harmånger, 0652-363 56, reservnummer är 303 00 som öppnas då andra nummer eventuellt inte fungerar.

Vår skola, som blir trygghetsnav vid kris är

 • Arthur Engbergskolan i Hassela 0652-406 13
  Skolan som normalt sett bara är bemannad på dagtid kommer vid en kris eller extraordinär händelse att bemannas dygnet runt.

Här får du veta mer om trygghetsnaven

Torbjörn Hallberg, säkerhetssamordnare, 072-205 48 11