MENY

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Om du bor eller vistas i Nordanstigs kommun och dina inkomster inte räcker till att försörja dig och din familj, har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda individuellt stöd och vägledning för kommuninvånare så att de kan uppnå en skälig levnadsnivå, bli självförsörjande och leva ett självständigt liv.

OBS! inför jul

Gällande ansökan om försörjningsstöd inför januari månad 2023 är det viktigt att du/ni lämnar in denna senast 2022-12-13 för att pengarna ska hinna betalas ut innan jul.

För snabbast möjliga handläggning är det viktigt att du/ni bifogar alla nödvändiga underlag med ansökan och kontrollerar så att ansökan är korrekt ifylld och påskriven.

Underlag att skicka med varje ansökan

 • Ansökan
 • Hyresavi
 • Elfaktura
 • Internetfaktura
 • Kontoutdrag för den senaste månaden
 • Underlag för eventuella andra kostnader du söker för exempelvis medicin på recept eller bussbiljetter.

Om du/ni inte hunnit få ovanstående underlag inför den 13 december 2022 kan ansökan kompletteras med det senare, dock snarast möjligt.

Rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du själv försöka bidra till din försörjning. Det betyder att du måste utnyttja alla de möjligheter som står till buds innan du har rätt till försörjningsstöd.

 • Du har inte rätt till försörjningsstöd om du har pengar på banken eller tillgångar som lätt kan säljas.
 • Du ska i första hand använda dig av de generella förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel bostadsbidrag och underhållstöd.
 • Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande och acceptera anvisat arbete eller arbetsmarknadsåtgärd.
 • Om du har för hög bostadskostnad kan du tvingas byta bostad så att du därmed kan försörja dig själv i fortsättningen.
 • Du måste delta i SFI-studier (Svenska För Invandrare) om du inte behärskar svenska språket.

Den hjälp du får ska garantera dig en skälig levnadsnivå och utformas på ett sådant sätt att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Ansök om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Börja med att beställa tid hos en socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen. Du kan räkna med att få tid för ett första besök inom två veckor. Socialsekreteraren skickar en ansökningsblankett till dig, som du ska fylla i före besöket (finns för utskrift längst ner på sidan). Vid ditt första besök ska du ha med dig legitimation och handlingar som styrker de uppgifter du lämnat på ansökningsblanketten. Det kan vara:

 • Lönebesked
 • Ekonomisk översikt från banken
 • Besked om arbetslöshetsersättning (A-kassa, ALFA-kassa)
 • Hyresavi och kvitto på betald hyra
 • Utbetalningsavier för pension, sjukpenning eller föräldrapenning
 • Utbetalningsavier för barnbidrag och studiebidrag
 • Utbetalningsavier för underhållsstöd eller underhållsbidrag
 • Utbetalningsavier för bostadsbidrag eller bostadstillägg
 • Utbetalningsavier för skatteåterbäring
 • Utbetalningsavier för studielån
 • Andra eventuella inkomster
 • Uppgifter om realiserbara kapitaltillgångar (bil, båt, fastighet, bankmedel med mera)
 • Handlingar från Arbetsförmedlingen eller andra handlingar som visar att du står till arbetsmarknadens förfogande

Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Är din ansökan komplett, det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, så kan vi behandla din ansökan så snart som möjligt. All personal inom ekonomiskt bistånd har tystnadsplikt.

Vill du hellre skicka in dina handlingar eller din blankett per post så skickar du dem till

Arbete och försörjning – Ekonomiskt bistånd
Box 56
829 21 Bergsjö

Du kan även besöka oss på Stationsvägen 2.

Rätten till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd är inte ovillkorlig och därför krävs alltid en personlig kontakt för att din situation ska bedömas på rätt sätt. Vid ditt besök på socialkontoret får du träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig går igenom din situation och dina möjligheter att lösa problemet. Du har rätt att ta med en person som för din talan när du söker försörjningsstöd.

Gör en provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäkningssystemet.

Kontakt Socialtjänsten

Socialtjänstens handläggare för ekonomiskt bistånd har telefontid

måndag-fredag klockan 08.30-09.30 0652-360 00 växel