MENY

Palliativa gruppen

Den Palliativa gruppen är till för att på ett kompetent och kontinuerligt sätt kunna möta utökat behov av vård i hemmet, i livets slutskede. Palliativ=lindrande vård i livets slutskede.

Palliativa gruppen vänder sig till personer som, oavsett ålder, vill dö i sitt eget hem. Såväl den enskilde som anhöriga kan ansöka om palliativ vård direkt till kommunens biståndshandläggare.

När behov uppstår så organiserar och schemalägger den palliativa gruppen sitt arbete för den person som är i behov av vård i livets slutskede.

Samarbete med biståndshandläggare och en representant från palliativa gruppen kan ske redan vid vårdplaneringen på sjukhuset. Detta för att ge trygghet för personen och anhöriga inför hemkomsten.

Gruppen samarbetar även nära med anhörigstöd som på olika sätt kan bidra med stöd till närstående.

Lagrum och beslut

  • SoL (socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • Beslut om omfattning fattas enligt SoL eller LSS (under 65 år)
  • HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)
Kontakt

Samordnare Palliativa gruppen

Anhörigsamordnare

Elisabeth Larsson

0652-361 48

070-397 32 38

Skicka ett meddelande till

Vård- och omsorgschef
Malin Rutström

0652-361 28

Skicka ett meddelande till