God man eller förvaltare – överförmyndarnämnden

Vi behöver fler gode män i kommunen. Det står personer i kö som väntat länge på hjälp

Du behövs !

Har du hjärtat på rätta stället, ett gott ekonomiskt sinne och tid över för en medmänniska?

Som god man hjälper du en person som själv har svårigheter, på grund av ålder, fysiskt eller psykiskt handikapp, att sköta sin ekonomi och bevaka sina rättigheter i samhället. Uppdraget är arvoderat.

Vad är Överförmyndarnämnden Mitt

Nordanstig är en del av Överförmyndarnämnden Mitt tillsammans med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner.

Den gemensamma överförmyndarnämnden består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare och representeras av förtroendevalda från samtliga fyra kommuner enligt följande

Ordförande Rose-Marie Antonic (S), Sundsvall

Vice ordförande Anette Lövgren (S), Ånge

Ledamöter
Bo Sjödin (S), Timrå
Mandy Eriksson Neu (S), Nordanstig
Bertil Swenson (M), Sundsvall
Lars-Åke Andersson (S) Sundsvall
Ersättare
Annelie Leman Hamrin (C), Sundsvall
Michael Jonsson (L), Sundsvall
Emelie Eriksson (V), Sundsvall
Anna Arvidsson (S), Ånge
Ida Lindström (C), Timrå
Yvonne Kardell (C), Nordanstig

Om du har svårt att själv sköta din ekonomi, bevaka dina rättigheter och intressen, kan du få hjälp av en god man eller förvaltare.

En God man kan hjälpa dig med

  • Betala räkningar, lämna fickpengar, deklarera, sanera skulder, omplacera tillgångar.
  • Ansöka om bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd, bevaka rätt i dödsbo, företräda dig vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare och vid upprättande av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd och vid överklagande av ett beslut.
  • Ha regelbundna kontakter med dig och boendet du bor på, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera.
  • Ta initiativ till förbättringar och uppmärksamma dina behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning och fritidsverksamhet med mera.

Det innebär däremot inte att den gode mannen eller förvaltaren själv ska sköta om och vårda dig eller handla. Den gode mannen ska däremot se till att någon annan sköter detta.

Ibland behövs läkarintyg

Om den som behöver en god man inte kan uttrycka sin mening så behövs ett läkarintyg som styrker det.

Kontakt

Postadress
Överförmyndarnämnden Mitt
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Norrmalmsgatan 6, Sundsvall

Telefontid 9–10 alla vardagar
Expeditionstid 10–11 alla vardagar, övriga tider endast bokade besök

060-19 10 00 växel
overformyndarnamnden@sundsvall.se