Dödsfall, begravningsombud

Borgerlig begravning kan de personer som inte tillhör svenska kyrkan och vill begravas utan religiösa symboler ordna själva. Officiant för borgerlig begravning utser dödsboet. Kommunen har ingen utsedd officiant och kyrkan tillhandahåller ingen officiant. Det går bra att vända sig till begravningsbyrån som ofta kan hänvisa till någon person som åtar sig uppgiften.

Begravningsombud

Ombudets uppgift är att ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan. Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift fr.o.m 1 januari 2000. Det gäller oavsett om Du är medlem i Svenska Kyrkan eller ej, eller tillhör ett annat trossamfund.

Begravningsavgiften en årlig avgift

Begravningsavgiften är en årlig avgift som täcker kostnaderna för begravningsverksamheten och alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltning av de allmänna begravningsplatserna och administreras av Riksskatteverket.

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift.

Det är en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem som bor i Stockholm och Tranås. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Den enhetliga avgiften syns på skattsedeln.

Avgiftssatsen för 2019 blir 25,3 öre per hundralapp.

Det är Länsstyrelsen som förordnar begravningsombud.

Kontakt

Begravningsombud

Systemförvaltare

Agneta Tingelöf

0652-362 95

Skicka ett meddelande till