Begravningsombud och dödsboanmälan

Borgerlig begravning kan de personer som inte tillhör svenska kyrkan och vill begravas utan religiösa symboler ordna själva. Officiant för borgerlig begravning utser dödsboet. Kommunen har ingen utsedd officiant och kyrkan tillhandahåller ingen officiant. Det går bra att vända sig till begravningsbyrån som ofta kan hänvisa till någon person som åtar sig uppgiften.

Begravningsombud

Ombudets uppgift är att ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan. Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift fr.o.m 1 januari 2000. Det gäller oavsett om Du är medlem i Svenska Kyrkan eller ej, eller tillhör ett annat trossamfund.

Begravningsavgiften en årlig avgift

Begravningsavgiften är en årlig avgift som täcker kostnaderna för begravningsverksamheten och alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltning av de allmänna begravningsplatserna och administreras av Riksskatteverket.

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift.

Det är en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem som bor i Stockholm och Tranås. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Den enhetliga avgiften syns på skattsedeln.

Avgiftssatsen för 2022 är 26,1 öre per hundralapp.

Det är Länsstyrelsen som förordnar begravningsombud.

Dödsboanmälan

En del personer som avlider saknar medel och försäkring som täcker de kostnader som uppkommer i samband med begravning.

När en person avlider ska normalt en bouppteckning göras inom tre månader efter dödsfallet och skickas till skattemyndigheten för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker gör boupptecknignar.

Om den dödes tillgångar inte räcker till begravningskostnader och andra utgifter kan ibland bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. När ett dödsbo saknar tillgångar kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten), för att göra en dödsboanmälan. I samband med dödsboanmälan kan du ansöka om ekonomisk hjälp till bergavningskostnader. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

En dödsboanmälan kan inte göras om det finns fastighet eller tomträtt.

Betala inga räkningar och säg upp eventuella autogirobetalningar som finns. En dödsboanmälan skall göras inom 2 månader.

Kontakt

Begravningsombud

Porträttbild på Agneta Tingelöf

Systemförvaltare

Agneta Tingelöf

0652-362 95

Skicka ett meddelande till

Dödsboanmälan

Porträttbild på Annica Johansson

Administratör

Annica Johansson

0652-362 31

Skicka ett meddelande till