Du träffar andra i samma situation att prata med över en kopp kaffe. Dina närstående är också välkomna. Ibland ordnar vi temadagar med olika föreläsare.

Välkommen till anhörigstöds träffar

Bergsjö, anhörigstöds lokaler på Sörgården, Bållebergsvägen 5A

Den första anhörigträffen 2024 hålls fredag 12 januari 13.00–15.00. Vi träffas sedan varannan fredag (jämna veckor) samma tid till och med den 14 juni.

Kontakt:
Anhörigsamordnare Marie Näsman Engberg,
0652-361 48, vardagar 08.00–16.00