Nordanstigs kommuns hemtjänst

När du är beviljad hemtjänst är det Nordanstigs hemtjänst som utför arbetet om du inte själv väljer annan utförare.

Nordanstigs kommuns logotyp med hästen och 6-maskigt nät

Nordanstigs kommuns
hemtjänst

Enhetschefer
Monika Högdahl
0652-363 13

Anhörigsamordnare
Marie Näsman-Engberg, 0652-361 48
Omsorgsutvecklare
Gunilla Voxlin, 073-274 35 93


Verksamhetsbeskrivning

Vi är det kommunala alternativet och vårt mål är att alla äldre i Nordanstigs kommun, så långt det är möjligt, ska kunna bo kvar hemma. Vi arbetar utifrån en kvalitetsstandard som innebär att du som kund får den insats du beviljats på den tidpunkt du själv önskar.

Du som kund får en kontaktman som fungerar som en länk mellan verksamheten, dig och dina anhöriga.

Personal och kompetens

Vi är till stor del utbildade undersköterskor. Många av oss har en lång erfarenhet. All personal har en påbyggnad i demenssjukdomar. Vi har även anhörigombud i hemtjänsten. Vi är engagerade, flexibla och kompetenta, vi har valt det här yrket just för att vi tycker om att arbeta med människor.

Tystnadsplikt

All personal inom hemtjänsten har tystnadsplikt och de har personligen undertecknat en skrivelse om vad sekretess innebär.

Vad du kan få hjälp med i din hemtjänst

Demensgrupp

I Nordanstigs kommun finns en demensgrupp bestående av undersköterskor samt en specialistutbildad undersköterska i demenssjukdomar, s.k. Silviasyster.

Anhörigstöd

Hemtjänsten har ett nära samarbete med anhörigstödet i kommunen. I hemtjänsten finns det anhörigombud som du som anhörig kan fråga om råd.

Nattpatrull

I hemtjänsten finns en nattpatrull bestående av undersköterskor. De är i tjänst varje dag mellan kl 21.00 — 07.15. De täcker hela kommunen och åker på planerade ärenden och anrop från trygghetslarm och uppdrag från sjukvårdsrådgivningen. Sjuksköterskan har även beredskap för omvårdnadsboendena i kommunen.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan du få om du har biståndsbeslut på det. Larmet bär du runt halsen eller armen och när du i en akut situation trycker på knappen går larmet till SOS-alarm. De skickar sedan vidare larmet till berörd hemtjänst.

Vid frågor kontakta enhetschef Monika Högdahl, 0652-363 13, monika.hogdahl@nordanstig.se