Socialstyrelsens nationella äldreundersökning 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Nordanstig?

Som ett led i att följa upp kvalitén i hemtjänsten ska kommunen regelbundet följa upp hur nöjda kunderna är med sin utförare.

År 2013 och 2014 gjordes inga egna undersökningar av kommunens hemtjänstkunder eftersom Socialstyrelsen gått ut med en nationell undersökning och frågat alla äldre vad de tycker om sin vård och omsorg. Vi har där fått svar på de frågor vi vill veta.

I rapporten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" kan du ta del av de äldres uppfattning. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökning som under våren 2014 gick ut till alla personer över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende.

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas inför val av hemtjänst eller äldreboende.