Kvalitetsuppföljning – LOV

Fritt val inom hemtjänsten innebär att andra än kommunen kan utföra hemtjänst men kommunen är fortfarande ytterst ansvarig. Det innebär ett ansvarar för att följa upp alla utförare, både de privata och kommunala hemtjänsten, för att garantera en bra kvalitet på de insatser kunderna får.

Kvalitet och utveckling

Kommunen följer regelbundet upp genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Syftet med uppföljningarna är att kontrollera att utförarna följer de lagar och förordningar som gäller och att de uppfyller de kvalitetskrav som kommunen fastställt.

Socialstyrelsen har tagit fram en äldreguide där kommunernas äldreomsorg presenteras och kan jämföras utifrån ett antal kriterier. Den nationella brukarundersökningen och öppna jämförelser presenteras också.