Godkända utförare

Kommunen kommer fortlöpande att godkänna företag som uppfyller villkoren för att utföra hemtjänst. Ingen sista ansökningsdag finns utan vi behandlar ansökningar när de kommer in.

Här hittar du information om de utförare som du idag kan välja på.