Fritt val av hemtjänst - LOV

Du kan själv välja vem som utför din hemtjänst

Välj utförare av hemtjänst

Du som har beviljats hemtjänst har möjlighet att välja utförare

På sidan godkända utförare hittar du samtliga utförare. Du kan också få information från biståndshandläggaren när du ska göra ditt val av utförare. Biståndshandläggaren hjälper dig med de praktiska detaljerna kring ditt val men får inte göra valet åt dig. Om du inte vill eller kan välja tilldelas du den utförare som står på turordningslistan för godkända utförare.

Kommunens taxa gäller för alla utförare

Kostnaden för dig som kund är densamma oavsett om du väljer kommunen eller ett privat alternativ. Du betalar enligt den taxa som gäller i kommunen.

Du kan byta utförare

Är du redan beviljad hemtjänst och vill byta utförare tar du kontakt med en biståndshandläggare.

Den kommunala hemtjänsten utför alla insatser på natten

Mellan klockan 22.00–07.00 är det kommunen som ansvarar för alla insatser. Då är det kommunens nattpatrull som kommer oavsett vilken utförare du valt.

Kvalitetskrav

För att säkra att hemtjänstutförarna bedriver en trygg och säker omsorg görs kvalitetsuppföljningar varje år. Kommunen kontrollerar att utförarna följer de lagar och regelverk som finns. Det görs också kundundersökningar vartannat år till kund om kvaliteten på den omsorg man får.

Ansökan och kontakt

Har du frågor vänd dig till kommunens biståndshandläggare.

Kontakt
Porträttbild på Eva-Lisa Järvinen

Enhetschef och kommunjurist

Eva-Lisa Järvinen

0652-360 50

Skicka ett meddelande till