Äldrevänlig kommun

Det finns ett stort värde i att så länge som möjligt kunna leva ett hälsosamt, oberoende och socialt aktivt liv.

Foto: Jenny Söderlund

Vi vill vara en så äldrevänlig kommun som möjligt. En bra grund är förstås att vår omsorg och hemtjänst fungerar på bästa sätt med trygghet och service till alla som behöver. Men de flesta av Nordanstigs äldre bor inte i något av våra tre särskilda boenden eller har hemtjänst.

En äldrevänlig kommun är trygg, erbjuder bra service och gör våra äldre delaktiga. Social samvaro är viktigt för många. En äldrevänlig kommun har mötesplatser för sina äldre för ett hälsosamt, oberoende och aktivt liv.

Enkät: Vi vill veta vad du tycker!

Är du 65 år eller äldre? Din bild av hur bra Nordanstig är att bo, leva och åldras i är viktig. Just nu genomför vi en enkät tillsammans med Region Gävleborg. Genom att besvara den hjälper du oss att bli en bättre plats för dig som är lite äldre, för dina anhöriga och för dig som ännu har några år kvar till pensionen.

Du besvarar enkäten helt anonymt, och svaren kan inte spåras tillbaka till dig. Genom att påbörja enkäten ger du ditt samtycke till att dina svar hanteras inom ramen för undersökningen.

Ta gärna hjälp av en anhörig eller bekant om du känner dig osäker. Enkäten kan besvaras på dator, smartphone och läsplatta. Undersökningens resultat kommer att presenteras på nordanstig.se under hösten 2020.

Till enkäten – svara härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För information eller frågor om enkäten:

Oskar Andersson, FoU Välfärd – Region Gävleborg
026-15 76 04, oskar.andersson@regiongavleborg.se