MENY

Serveringstillstånd

I vår kommun handläggs ärenden om serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak och försäljning av vissa receptfria läkemedel i samarbete med Tillståndsenheten i Hudiksvalls kommun

Tillsyn

Tillståndsenheten har ansvar för tillsyn och kontroll att servering av alkohol sker under ansvarsfulla former. Vid en tillsyn kontrolleras bland annat ordning och nykterhet, att underåriga inte serveras alkohol, kontroll av personalens anställningsförhållanden och att inköpta volymer alkohol överensstämmer med bolagens fakturering.

Riktlinjer och blanketter

Kontakt

Utredare - gemensamt med Hudiksvalls kommun

Laila Hellberg
0650-198 13, 072-710 49 33

social.omsorg@hudiksvall.se