MENY

Serveringstillstånd och livsmedelshantering

I vår kommun handläggs ärenden om serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak och försäljning av vissa receptfria läkemedel i samarbete med Tillståndsenheten i Hudiksvalls kommun.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019.Bara den som har tillstånd får sälja tobak. Det innebär att alla som i dag har anmält försäljning måste göra en ansökan hos tillståndsenheten om att få sälja tobak och likande produkter. Alla – även du som tidigare anmält och redan säljer tobaksprodukter och som vill fortsätta sälja, måste ha lämnat in en ansökan till kommunen mellan den 1 juli och senast 1 november 2019. Du som lämnat in ansökan får fortsätta sälja tobak i avvaktan på kommunens beslut, medan de som inte lämnat in en ansökan inte får fortsätta sälja tobak efter 1 november.

Tillsyn

Tillståndsenheten har ansvar för tillsyn och kontroll att servering av alkohol sker under ansvarsfulla former. Vid en tillsyn kontrolleras bland annat ordning och nykterhet, att underåriga inte serveras alkohol, kontroll av personalens anställningsförhållanden och att inköpta volymer alkohol överensstämmer med bolagens fakturering.

Regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Från 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Riktlinjer och blanketter

Kontakt

Utredare
– gemensamt med Hudiksvalls kommun

Laila Hellberg

0650-198 13, 072-710 49 33