Serveringstillstånd, livsmedelshantering och bygglov

I vår kommun handläggs bygglov av oss. Ärenden om serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak handläggs av Norrhälsinge tillståndsenhet. Prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet, enskilda avlopp och värmepumpar med mera handläggs av Norrrhälsinge miljökontor.

Vi vill erbjuda en attraktiv boendemiljö mellan hav och berg, i en vacker natur som vårdas ömt för framtida generationer.

En rad lagar, förordningar och föreskrifter reglerar hur och var man får bygga i vårt land. Det är landets kommuner som i en bygglovprövning bedömer om byggnader hamnar på en lämplig plats samt uppfyller de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö.

Här i Nordanstig ansöker du om

Norrhälsinge tillståndsenhet och Norrhälsinge miljökontor i Hudiksvall är gemensam för Nordanstigs- och Hudiksvalls kommuner.

Kontakt

Norrhälsinge miljökontor

0650-193 32 expedition

0650-190 00 växel

miljokontoret@hudiksvall.se

Besöksadress

Håstaängs Gård, Håstaängsvägen 3 i Hudiksvall

Boka gärna tid så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig!