Serveringstillstånd, livsmedelshantering och bygglov

I vår kommun handläggs ärenden om serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak och försäljning av vissa receptfria läkemedel av Norrhälsinge miljökontor i Hudiksvall.

Här hittar du regler och tillstånd, blanketter för att ansöka om serveringstillstånd, livsmedelshantering och även för folköl och tobak med mera.

Bygglov och andra tillstånd

Vi vill erbjuda en attraktiv boendemiljö mellan hav och berg, i en vacker natur som vårdas ömt för framtida generationer.

En rad lagar, förordningar och föreskrifter reglerar hur och var man får bygga i vårt land. Det är landets kommuner som i en bygglovprövning bedömer om byggnader hamnar på en lämplig plats samt uppfyller de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö.

Kontakt

Norrhälsinge miljökontor

0650-193 32 expedition

0650-190 00 växel

miljokontoret@hudiksvall.se

Besöksadress

Håstaängs Gård, Håstaängsvägen 3 i Hudiksvall

Boka gärna tid så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig!