Näringslivsstrategi och Hållbar tillväxtstrategi

Under hösten 2021 till vinter 2021-2022 påbörjar vi tillsammans med näringslivet vårt arbete med en näringslivsstrategi.

Näringslivsstrategi

Näringslivet är en viktig del i samhället som skapar tillväxt i vår kommun. Ambitionen är att vår näringslivsstrategi ska bidra till en grund för ett bra företagsklimat.

Strategin anger näringslivet som en viktig del i samhället och som skapar tillväxt i vår kommun.

Målet är att vår kommun ska vara attraktiv, det ska vara att enkelt att etablera, starta, utveckla och driva företag. Ambitionen är att näringslivsstrategin ska bidra till en grund för ett bra företagsklimat.

Hållbar tillväxtstrategi

Kommunfullmäktige antog i september 2016 en Hållbar Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun. Den är resultatet av de synpunkter som kom fram vid företagsfrukostar, enskilda samtal med företagare, kommuntjänstemän och politiker samt enkäter som genomfördes i början av 2016.

Strategin är också avstämd mot nationella och regionala utvecklingsplaner.

Kontakt
Porträttbild på Mia Järliden

Näringslivschef

Mia Järliden

0652-360 51

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Tomas Ahlström

Näringslivsutvecklare

Tomas Ahlström

0652-361 69

Skicka ett meddelande till