MENY


Hållbara odlingar i Mellanfjärden

”Hur klarar vi vår framtida försörjning av livsmedel och hur kan vi alla bidra till ett mer hållbart samhälle?” Det var under sin utbildning i hållbar utveckling som dessa tankar väcktes hos entreprenören Helena Brusell. Nu har Helena bildat en odlingsgrupp i Mellanfjärden för en mer hållbar framtid.

Utbildningen i hållbar utveckling, men även Covid 19-pandemin, fick Helena Brusell i Mellanfjärden att fundera över hur vi i framtiden klarar vår livsmedelsförsörjning och hur vi alla kan bidra till en mer hållbar framtid.

Helena bestämde sig för att starta en odlingsgrupp i Mellanfjärden. Inbjudningarna till uppstartsträffen delades ut i brevlådorna och hela 26 intresserade dök upp.

Egna intressen i gruppen

Engagemanget är stort och de ideella krafterna är många. Elise Hammar lånar ut en bit mark under tre år och där ska åtta odlingsbäddar byggas. Tre bäddar är färdiga och såväl ensilage som hästgödsel har skänkts till dessa. Till sommaren odlas potatis och två bikupor ställs på plats.

Deltagarnas egna intressen har gjort att odlingsgruppen delats upp i mindre grupper. Nu finns grupper för odling av till exempel lök, gurka, kål, bönor och ärtor. En frostig höstdag när Mia Järliden från näringslivsenheten besökte odlingarna i Mellanfjärden var Maria Lövgren och Annica Johansson i full färd med att plantera vitlök.

Roligt och lärorikt

Odlingarna innebär mycket arbete men projektet ska vara roligt och lärorikt. Det första året kommer att ge värdefull erfarenhet att bygga vidare på.

Förhoppningen är att odlingsgruppen i Mellanfjärden ska ge ringar på vattnet i vår kommun och fungera som ett komplement till övriga lokala odlare.

Helena Brusell är även grundare och verksamhetsledare på Trolska skogen och tanken är att även den verksamheten ska bli ett kretslopp för en mer hållbar framtid.

Ett hållbart tips

Sedan tidigare finns REKO-ring Nordanstig på Facebook, där du kan köpa lokalproducerad mat direkt från producenter i närområdet.

Maria Lövgren och Annica Johansson planterar vitlök.

För mer information

Mia Järliden, näringslivschef
0652-360 51, mia.jarliden@nordanstig.se