MENY


Pandemin blev ett omtag för Ilsboföretag

Förra året satte pandemin käppar i hjulen för Ilsbo Tools. Med nya idéer, nya samarbeten och nytt namn ser framtiden återigen ljus ut. Delar av kommunledningen besökte nyligen det nydöpta företaget och de omstrukturerade lokalerna.

Leif Andersson på Ilsbo Parts AB har aldrig lidit brist på idéer. Redan 1986 gjorde han sin första uppfinning som resulterade i ett företag. Till en början drevs verksamheten i en källare tillsammans med en delägare.

Leif köpte så småningom ut sin kollega och drev under många år Ilsbo Tools AB med tillverkning av buskröjare för slåtter av bland annat diken. Produkten vände sig till exempel till lantbrukare och skogsbönder och kopplades till traktor.

Att sälja enda utvägen

Ett norskt företag visade under många år intresse och ville köpa produktionen, men Leif tackade envist nej. Ilsbo Tools hade en fin orderingång och företaget gick bra. När pandemin slog till blev det plötsligt tvärstopp, nödvändiga delar från Italien kom inte och inget kunde säkra framtida leveranser. Från att ha tackat nej så sent som vid årsskiftet 2020 såg Leif ingen annan utväg än att sälja för att rädda det som gick.

Produkt och produktion flyttades till Norge och Leif tvingades varsla personal. Från att ha varit 13 medarbetare i mars 2020 är man nu sju. Leif är särskilt glad för att de som fick lämna företaget då, nu har fått nya jobb.

Ny uppfinning på gång

I dag är verkstaden ombyggd och produktionen har ställts om för bland annat tillverkning av tillbehör till grävmaskiner, bland annat skopor. I samband med omdaningen byttes namnet till Ilsbo Parts AB och nya samarbeten har kommit till. Framtiden ser återigen ljus ut, säger Leif Andersson. Samarbetet med det norska företag som köpte buskröjarna fortsätter, främst med utvecklingsarbete som under pandemin skett digitalt.

Ett annat samarbete är en ny uppfinning för att minska kostnaderna vid underhåll av vägkanter. Produkten har utprovats under en tid och ska nu utvärderas, där en tänkbar kund är Trafikverket. På frågan om patentmöjligheter är Leif tydlig: Det kostar för mycket och är svårt – det är mycket bättre att var tidigt ute på marknaden och att arbeta med kvalité.

Nya idéer i ny bransch

Dagens höga marknads- och dagspriser på plåt påverkar priset till slutkund. Det är svårt att hålla lager och viktigt att ha täckning när man har fasta priser till kunden, säger Leif Andersson. Han hoppas på en stabilisering och en hint om att metallpriserna kan vara på väg nedåt är fallande skrotpriser.

Men det händer mer runt Leif och hans fru Helena. De spånande idéer och Helena kom fram till att hon faktiskt gillar att tvätta. Hon är också entreprenör i hjärtat och nu startar Lillskrubben, ett tvätteri för grovtvätt i lokalen intill den tidigare ICA-butiken i Ilsbo.

Utöver tvätteritjänster kommer Helena sälja lokala produkter som hälsingebockar. Lillskrubben får bli ett av våra framtida företagsbesök.

Vid företagsbesöket på Ilsbo Parts AB deltog kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg, ledningsutskottets ordförande Stig Eng, Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen, kommunchef Erik Hedlund och näringslivschef Mia Järliden.

En man står bakom delar tillverkade i stål i en verkstad.

För mer information

Mia Järliden, näringslivschef
0652-360 51, mia.jarliden@nordanstig.se