MENY


Bidrag för företag inom turism

Nu finns bidrag att söka för dig som bedriver företag inom turism och rekreation. Bidragen vänder sig till företag på landsbygden och sker i samarbete med EU:s landsbygds­program.

Attraktiva platser och miljöer är viktiga för Sveriges landsbygder, både som besöksmål och för att driva verksamhet i. Det finns stor potential i att utveckla besöksnäringen på landsbygderna, eftersom det skapar nya jobb för alla som bor i och vill flytta till landsbygder.

Prioritering av stöd som ser till helheten

Utifrån tidigare insatser inom natur- och kulturturism finns ett stort behov av stöd för investeringar som utvecklar platser och besöksmål till mer attraktiva och hållbara reseanledningar. En investering måste också se till hela den turistiska leveranskedjan som omfattar resa, äta, bo och göra, där alla delar är viktiga för att locka besökare och bidra till landsbygdsutveckling.

En prioritering för stödet är att satsa på att utveckla leder för vandring och cykling som ger företag inom naturturism nya möjligheter.

Om stödet

Stödet som ingår i EU:s landsbygdsprogram, finns tillgängligt mellan 2021–2024/25 och har en budget på cirka 95 miljoner kronor som fördelas på fyra olika utlysningar. Den första utlysningen öppnar under senare delen av hösten 2021 och beslut fattas i början på 2022. Den söks via Jordbruksverkets ansökningsportal men kommer att hanteras av Tillväxtverket.

Kvinna med ryggsäck på stig i skog.