MENY


Var med och bidra till ett utvecklat företagsstöd

Coronakrisen har skapat nya utmaningar för Gävleborgs näringsliv och många företag har tvingats till omställning och ökad beredskap. Genom en enkät undersöker nu Region Gävleborg hur läget är för små och medelstora företag i regionen.

Region Gävleborg behöver veta hur läget är för regionens små och medelstora företag samt hur vägen framåt efter pandemin kan se ut. Genom enkäten vill Region Gävleborg ta reda på hur man kan säkra att regionens näringsliv står fortsatt starkt efter coronakrisen.

Besvara enkäten senast 19 september

Genom att svara på enkäten bidrar du till ett utvecklat företagsstöd i Gävleborg. Är ditt företag inte så hårt drabbat av pandemin? Ditt svar är lika viktigt, det bidrar till en så heltäckande bild som möjligt.

Det tar cirka tio minuter att svara på frågorna, endast ett svar per företag.

Till enkäten (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ung man arbetar vid en bärbar dator.

För mer information

Evelina Johansson, Region Gävleborg
evelina.johansson@regiongavleborg.se