MENY


Att bygga bostäder är riktigt roligt

Christoffer Idén driver sedan 2018 byggföretaget Byggidén Norr AB. Med ett stort intresse för att bygga bostäder, både villor och lägenhetshus, ser han till att Nordanstigsbor får nytt tak över huvudet. Tidigare i våras gjorde tjänstepersoner och förtroendevalda från kommunen ett digitalt besök hos Christoffer.

När Christoffer Idén köpte en bit mark i Gnarp och påbörjade bygget med ett mindre hyreshus fanns det de som var skeptiska och ansåg att det inte går att få lönsamhet i ett så litet bygge. Men med många år i husbyggarbranschen har Christoffer sett vad som fungerar och vågade satsa.

– Mina anställda är effektiva och vi byggde under vintern då vi normalt sett har färre uppdrag. Jag fick även ett statligt stöd för att bygga billiga hyresrätter. Det var krångligt med ansökan men bidraget höll nere byggkostnaden. Bidraget fås via Länsstyrelsen och det går ut på att fler bostäder ska byggas i hela Sverige och att hyrorna ska kunna hållas nere.

Fokus på husbyggen

Direkt efter gymnasiets bygglinje började Christoffer jobba på Hälsingebygg. Där blev han kvar i sju år. Sen blev det några år hos byggföretaget JonLarsgården. Med tiden kände Christoffer att han hade massa egna idéer som han ville förverkliga. Det var bostadsbyggandet som var roligt så det var där han ville lägga sitt fokus. 2015 startade han en enskild firma, ökade på med några anställda och arbetade primärt åt Hudikhus. Sedan 2018 bedriver Christoffer sin huvudsakliga verksamhet i företaget Byggidén Norr AB, där han både ritar och bygger bostäder.

Bra team

Det har alltid funnits gott om byggjobb att ta sig an. En period växte företaget fort och Christoffer hade tolv anställda.

– Då var det svårt att ha kontroll på verksamheten och svårt att få lönsamhet. Företaget växte helt enkelt för snabbt. Idag har jag sex anställda och det känns just nu precis lagom.

Som företagare vill Christoffer värna om sina anställda och hitta på kul grejer tillsammans.

– Jag har ett bra team som jag är mycket nöjd med. Ett sätt att både tacka de anställda för en bra arbetsinsats och att föra gänget samman är att göra trevliga aktiviteter tillsammans. Det händer att vi åker ut på ett strandhugg i min båt för att göra något kul ihop.

Nätverkande i framtidens byggprojekt

Ola Wigg berättar att det finns planer på att samla kommunens olika byggföretag för att de ska kunna få chansen att nätverka och prata ihop sig om att dela på lite större byggprojekt, vilket Christoffer tycker låter som en utmärkt idé.

– Som företagsledare är man ganska ensam och det är bra att träffa andra för att utbyta idéer. Det skulle även vara bra att ha en mentor att byta tankar med ibland.

Idag är hyreslägenheterna i Gnarp uthyrda via Christoffers fastighetsbolag Idén Hem AB. Christoffer ser potentiella kunder i äldre som kanske inte orkar bo kvar i sin villa men ändå vill stanna kvar i området och då måste det finnas billiga hyresrätter som är anpassade till dessa kunder. Christoffer har fått blodad tand så fler husbyggen ser det ut att bli inom snar framtid.

– Jag har flera nya idéer och byggprojekt på gång. En idé som jag ser fram emot att genomföra är ett lite större hus i Gnarp med cirka 16 lägenheter.

Christoffer tycker att samarbetet med kommunens bygglovsenhet fungerar fint och han vill gärna bygga i dialog med kommunen så att det passar in i hållbarhets- och tillväxtplaner.

Vid mötet med Christoffer Idén deltog Douglas Helsing, enhetschef för plan och byggenheten, Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen, Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service, Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande samt Helena Havela och Ingeli Gagner från näringslivsenheten.

Christoffer Idén står framför hus med nybyggda lägenheter.