MENY


Digitalt företagsbesök hos ML Rådgivning

I Haddäng, mellan Gnarp och Norrfjärden bor och driver Malin Sjöström sitt företag ML Rådgivning. När delar av kommunledningen och näringslivsenheten gjorde ett digitalt företagsbesök fick de veta hur ”knoppen påverkar kroppen” inom idrotten.

Malin erbjuder tjänster inom idrotts- och ledarskapspsykologi till både individuella idrottare och föreningar. Hon arbetar ensam i företaget och driver verksamheten en dag i veckan nu när hennes barn är små. De andra dagarna arbetar hon som kurator och KBT-terapeut på Varvet Hälsocentral i Hudiksvall.

Både elitidrottare och mindre föreningar är kunder

ML Rådgivnings kunder är elitidrottare och landslag, men också mindre föreningar. De flesta finns i Uppland och Mälarregionen. Förutsättningar och mål kan vara olika mellan både idrottare och olika sporter, men idrottspsykologin och viljan att prestera är densamma.

Att vara i nuet när man idrottar kallas ”mindful idrott” och är ett sätt att öka prestationen.

– Det handlar om att tänka på det man gör just nu, och att göra det på rätt sätt, i stället för att låta tankarna vandra iväg till nästa lopp, match eller motståndare. Det är sådant jag lär ut, berättar Malin. Jag hjälper också tränarna att fokusera på rätt saker och se beteenden som hindrar laget eller individen från att nå sina mål.

Skrivit en bok om ledarskap inom idrotten

När Malin föreläser för ledare pratar hon om hållbart ledarskap, hur man förstår och påverkar beteenden, håller motiverande samtal och hur man ser och möter idrottare som lider av psykisk ohälsa eller som far illa. Tillsammans med några andra idrottspsykologer har Malin också skrivit en bok om ledarskap inom idrotten. På frågan om hon också kan hjälpa företagsledare till önskat resultat svarade hon så här:

– Det handlar mycket om att ha balans i tillvaron, ha tydliga mål för företaget och att precis som idrottare vara i nuet. Att träna på sitt ledarskap, fokusera på att göra rätt saker på rätt sätt och följa sin plan.

I sin roll som företagare och småbarnsförälder tycker Malin att kommunens aktiva dialog med företagare är viktig. Stabil uppkoppling, bra kollektivtrafik och flexibel barnomsorg är exempel på annat som har stor betydelse för henne som företagare. I rollen som terapeut vill hon gärna se en fortsatt satsning och tillgänglighet på kultur och fysiska aktiviteter för både barn, unga och vuxna.

Vid företagsbesöket medverkade Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande, Erik Hedlund, kommunchef, Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef, Helena Havela, handläggare och Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare.

Bilden visar en skärm med en webbplats.

Företagsbesöket hos ML Rådgivning var digitalt.

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare

070-392 12 60

ingeli.gagner@nordanstig.se