MENY


Omställningsstöd till företagare förlängs

EU-kommissionen har godkänt förslaget om att förlänga omställningsstödet för augusti 2020–februari 2021. Regeringen avser att fatta beslut om de nya reglerna inom kort så att de kan träda i kraft den 25 februari.

Omställningsstödet omfattar olika perioder och beräknas något annorlunda jämfört med tidigare stödperioder. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader.

Under perioden augusti-oktober kommer stöd kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För perioderna november-december samt januari-februari ska tappet ha varit mer än 30 procent.

Stödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt.

Skatteverket är den myndighet som beslutar om omställningsstöd och stödet betalas ut genom en kreditering av skattekontot. Stödet kan sökas under perioden 25 februari–30 april 2021.

  • "Omställningsstöd för aug-feb godkänt av EU" (regeringen.se)

Prenumerera på nyheter om näringsliv och företagande

Vi har skapat ett eget nyhetsflöde för nyheter som berör dig som företagare i Nordanstig, eller dig som helt enkelt vill hålla dig uppdaterad inom näringsliv och företagande. Om du väljer att prenumerera får du e-post med en länk till sidan som uppdaterats med ny information.

Närbild på en femkrona där sedlar i olika valörer ses i bakgrunden. Längst ned i bilden står "Nytt om corona".