MENY


Utökad möjlighet till korttidspermittering

Med anledning av den nya pandemilagen kommer arbetsgivare kunna söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden under perioden januari till mars 2021. Det meddelade regeringen den 12 januari.

Den nya pandemilagen ger regeringen befogenheter att vidta åtgärder för att minska trängsel och förhindra smittspridning. Det kan innebära situationer för företagare där arbetstiden behöver förkortas med mer än dagens maximala 60 procent. Därför införs en möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent under perioden januari-mars. Den utökade möjligheten innebär att staten står för 75 procent av kostnaden, den anställda behåller 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger samtidigt kvar. Under perioden april till juni återgår nivåerna till att vara 20, 40 eller 60 procent.

För att kunna söka stödet ska företaget uppfylla vissa kriterier, bland annat ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och därtill ha behov av att minska arbetstiden med 80 procent. Arbetsgivare kan söka stödet först när ansökan öppnar, men kan införa 80 procents korttidsarbete redan nu.

Det här är korttidspermittering

Korttidspermittering (även kallat korttidsarbete) kan användas när företag drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten lämnar ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.

  • "Utökad möjlighet till korttidspermittering till följd av ny pandemilag" (regeringen.se)

Prenumerera på nyheter om näringsliv och företagande

Vi har skapat ett eget nyhetsflöde för nyheter som berör dig som företagare i Nordanstig, eller dig som helt enkelt vill hålla dig uppdaterad inom näringsliv och företagande. Om du väljer att prenumerera Länk till annan webbplats. får du e-post med en länk till sidan som uppdaterats med ny information.

Tre personer sitter runt ett skrivbord sett ovanifrån.