Hållbar tillväxtstrategi

Målet är att vi ska bli fler invånare och att affärerna ska göras här. Alla vi som verkar och bor här kan hjälpa till. Därför säger vi: Jag är Nordanstig!

Kommunfullmäktige antog i september 2016 en Hållbar Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun. Den är resultatet av de synpunkter som kom fram vid företagsfrukostar, enskilda samtal med företagare, kommuntjänstemän och politiker samt enkäter som genomfördes i början av 2016.

Strategin är också avstämd mot nationella och regionala utvecklingsplaner.

Kontakt
Siluett av person.

Näringslivschef

Mia Järliden

0652-360 51

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Näringslivsutvecklare

Vakant


Skicka ett meddelande till