En dörr in – en enkel väg för råd och vägledning

Vi hjälper dig som företagare när du behöver hjälp med etablering, starta eller vidareutveckla ditt företag.

Som företagare ska du enkelt och snabbt få all den information och de handlingar som krävs. Hos oss ges stöd såväl till den blivande företagaren, nyföretagaren, det unga tillväxtföretaget som det mogna företaget som vill ta ett nytt steg i utvecklingen.

Vi förenklar och effektiviserar myndighetskontakter. Med våra inarbetade nätverk hittar vi lösningar samt förmedlar kontakter och information.

Vi driver ärenden så att kommunen så snabbt som möjligt fattar de beslut som krävs. Företagen kan lättare planera sina verksamheter genom att kommunen ger klara besked om ärendets gång, och när ett besked kan väntas. Vi samordnar också olika ansökningar och förmedlar information mellan berörda förvaltningar och samarbetspartners – allt för att underlätta hanteringen. Vi är länken mellan företagen och kommunen!

Att få företag att etablera sig i Nordanstig är viktigt. Företagandet ger ekonomisk utveckling, och därmed välfärd och arbete. Entreprenörskap och bra lokalt företagsklimat är viktiga faktorer för att skapa nya jobb. Genom "En dörr in" vill vi göra det ännu lättare för alla företag att verka och utvecklas i Nordanstig.

Kontakt
Porträttbild på Tomas Ahlström

Näringslivsutvecklare

Tomas Ahlström

0652-361 69

Skicka ett meddelande till